Meny Lukk
 • Patentert system med lang erfaring
 • Tilpasses hvert enkelt prosjekt og anlegg
 • Kan brukes i alle typer fjellanlegg/bergrom
 • Forventet levetid i fjell på 50 år
 • Gir deg full kontroll på  fuktighet i anlegget

 

 • Vi leverer og installerer de meste innen membraner
 • Eks:  PVC, PE, PP, HDPE, LDPE, LLDPE, VLDPE.
 • Både homogene og armerte produkter
 • Egne erfarne montører sikrer en god leveranse
 • Komplett letthvelvsløsning for veg- og banetunneler.
 • Lave vedlikeholds- og driftskostnader.
 • Effektive reparasjonsrutiner som sikrer kort driftsstand på anlegg.
 • Selvslukkende duk som ikke overtennes.
 • Vask av tunnelduk
 • Reparasjon av skader etter påkjørsel eller annet
 • Montering av inspeksjonsluker
 • Kontroll av gjennomføringer
 • Kontroll av takrenner og nedløp
 • Montering av PE-skum, samt;
 • Endeavslutninger
 • Brannseksjonering
 • Rissanvisere
 • Registrer deg som kunde, og få tilgang til priser og bestilling av;
 • Befaring
 • Reparasjoner
 • Membraner
 • Festemateriell