Meny Lukk

W. Giertsen har opparbeidet lang erfaring og høy kompetanse fra vann- og frostsikring over hele verden, innen et bredt spekter av løsninger og bruksområder. Alltid med fokus på solide, fleksible og driftsvennlige løsninger med lang levetid og lav vedlikeholdskostnad

I det følgende beskriver vi en rekke bruksområder for våre løsninger innen bergrom og tunnel/samferdsel, der vi har også har konkrete, operative erfaringer.

Tekniske rom

Adkomst- / Rømningstunneler

Parkeringsanlegg

Kabel- & rørtunneler

Datalager

Arkiv

Telekommunikasjonsanlegg

Kraftanlegg

Olje og gass lagring

Lagring ammunisjon og sprengstoff

Olje og gass lagring

Lagring ammunisjon og sprengstoff

Lagring av atom avfall

Gruver

Kloakk- og drikkevannsanlegg

Militære tekniske anlegg

Militære sykehus

Sivilforsvarsanlegg

Sportsanlegg

Svømmehaller

Kjølelager for mat

Tunnelhvelv

Tekniske rom

Adkomst - / Rømningstunneler

Kabeltunneler

Portaler – innvendige og utvendige

Membraner

For å unngå og redusere:

  • Lekkasjer
  • Korrosjon
  • Sopp/algevekst og forråtning
  • Forringelse, skade og nedetid på teknisk utstyr
  • Dårlige/usunne arbeidsforhold, skade på personell

For å oppnå:

  • Gode arbeidsforhold – lyst, tørt miljø: HMS
  • Gode driftsforhold og optimal levetid for teknisk utstyr
  • Redusert Life Cycle Cost
  • Større fleksibilitet & bruksverdi av bergrommet
Installasjonsfase:

Installasjonskostnad

Risiko og faremomenter

Arbeidsmiljø og operasjonelle forhold for personell og utstyr

Utslipp – støv, gasser

Fleksibilitet og tilpasningsmuligheter

Miljø-fotavtrykk

Driftsfase:

Driftskostnad

Fuktkontroll

Temperaturkontroll

Energiforbruk

Arbeidsmiljø og operasjonelle forhold for personell og utstyr

Utslipp – støv, gasser

Frekvens, kostnad og kompleksitet av vedlikehold og rehabilitering

Fleksibilitet og tilpasningsmuligheter

Miljø-fotavtrykk